Kristilliset arvot – toisten kunnioittaminen

Kristilliset arvot – toisten kunnioittaminen

Arvot ovat aina tulkintoja jostain käskystä, ja kristityillä nämä käskyt otetaan raamatusta. Kristilliset arvot ovat tulkintoja siitä mitä jokin raamatun käsky tarkoittaa. Kristityt ovat yleisesti tulkinneet, että suomen laki on perustunut kymmeneen käskyyn ja näin olemme voineet puhua Suomesta kristillisenä valtiona.

Mihin kunnioittaminen perustuu?

Raamatussa esiintyvien käskyt käskevät kunnioittamaan isää ja äitiä (2.Moos.20:12), vanhusta (3.Moos.19:32), Herraa (Snl. 3:9), Isää ja Poikaa (Joh.5:23) ja oikeita leskiä (1.Tim. 5:3). Minun ”kristillinen arvoni” toisten kunnioittamisesta perustuu rakkauden kaksoiskäskyyn (Mt.22:36-40). Miksi perustaksi olen ottanut tämän enkä niitä käskyjä, joissa puhutaan kunnioittamiseta? Minulle, siis täysin subjektiivisesti ja henkilökohtaisista kokemuksista johtuen, rakkauden osoittaminen on kunnioittamista.

”Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?”  Niin Jeesus sanoi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.” (Matt 22: 36- 40)

Rakastan, siksi kunnioitan

Rakastan Jumalaa ja osoitan hänelle kunnioitusta. Rakastan lähimmäistäni ja osoitan kunnioitusta häntä kohtaan, (koska toivon, että minullekin osoitettaisiin).  ”Kristillinen arvoni” toisten kunnioittamisesta on siis oma subjektiivinen tulkintani rakkauden kaksoiskäskystä, jossa ei mainita sanallakaan toisten kunnioittamisesta. Silti uskon, enkä pelkästään toivo, että ”kristillinen arvoni” toisten kunnioittamisesta on Jumalan mielenmukainen.

Perustana ei ole käskyt kunnioittamisesta vaan rakkauden kaksoiskäsky, josta seuraa se, että käskyt kunnioittamisesta toteutuvat (Matt.22:40).

Kristilliset arvot

Kristilliset arvot

Suomalaiset, etenkin tosiuskovat, joihin itseni luen, peräänkuuluttavat presidenttiehdokkailta kristillisiä arvoja. Kuka heistä eninten kannattaa kristillisiä arvoja? Ryhdyin miettimään mitä ovat ne peräänkuulutetut kristilliset arvot? Minä oletan, tosiuskovana, että minun arvoni ovat kristillisiä, mutta millä minä sen arvioin? Tekeekö arvoista kristillisiä, Raamattu tai kristillinen seurakunta vai tekeekö arvoista kristillisiä jokin puolue tai löytyvätkö ne Herramme Jeesuksen Kristuksen elämästä?

No, tosiuskovan yleisin vastaus on, että kristilliset arvot perustuvat Raamattuun. Mitä Raamattu sanoo arvoista.  Yllättäin huomaan, että lähinnä arvoa, mitä Raamattu mainitsee on ”arvoton” (1.Sam.15:9, Jer.15:19, 22:28) Kaikissa näissä paikoissa todettiin asiat arvottomaksi, koska oli rikottu Jumalan käskyä.  Johtopäätökseni on, että arvo määräytyy Jumalalle osoitetun kuuliaisuuden perusteella. Kansa oli kuuliainen kuninkaalleen ja tuhosi kaiken, jota itse pitivät arvottomana ja säilyttivät sen, jota he pitivät arvokkaana (1.Sam.15:9).

Arvot määräytyvät sen perusteella, mitä tai ketä kunnioitan

Onko näin, että minun ”kristilliset arvot” ovat syntyneet siitä, ketä kunnioitan ja mitä pidän tärkeänä. Ketä kunnioitan, Jumalaa itseään vai luomaani kuvaa Hänestä (2.Moos.20:4… älä tee kuvaa…).  Joudun toteamaan, että arvoni eivät ole kristillisiä ja epäilen vahvasti onko kristillisiä arvoja olemassa.  Totean, että arvoni nousevat siitä, ketä rakastan, ketä kunnioitan ja mitä pidän tärkeänä.  Rakastan perhettäni ja pyrin rakastamaan lähimmäisiäni,  pyrin kunnioittamaan Jumalaa itse Jumalana (Jumala on Rakkaus)ja pyrin toteuttamaan rakkauden kaksoiskäskyä.

Minulle arvokkaita asioita on vapaus, rehellisyys, avoimuus ja toisten kunnioittaminen.  Toivon, että tästä nousevat ”kristilliset arvoni” ovat Jumalan mielenmukaisia. Mitä sinä toivot ja mitkä ovat sinun arvosi?

Pin It on Pinterest