Mitä armo on?

Mitä armo on?

Mitä armo on? Onko se, kuten joskus kuulee sanottavan kauniisti ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme? Onko armolla muuta käyttöä,kuin se, että me pelastumme armosta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen? Armo on käsitteenä tuttu meille kaikille, jotka uskomme tavalla tai toisella Jeesukseen Kristukseen. Se on siis tuttu jopa niille, joiden usko on viimekädessä pelkkää pään tietoa ilman edes ajatusta uskon pelastavuudesta. Armo on tavaraa, jota tarjoillaan kaikkialla, missä julistetaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Se on siis yksi kristillisen uskon peruskäsitteistä. Kuitenkin meillä saattaa olla hyvinkin kirjavia käsityksiä siitä, mistä on kyse. (lisää…)

Mistä voin tietää, että olen pelastunut?

Mistä voin tietää, että olen pelastunut?

Kysymys siitä, mistä voi tietää olevansa pelastunut/ pelastettu tulee ajoittain vastaan. Kysymys nousee usein esiin kiusausten, ahdistusten ja koetusten aikana. Varmuus pelastuksesta on useimmiten horjuvimmillaan juuri silloin, kun pelastuksen toivoa tarvitaan eniten. Usko horjahtaa kokemusten kyseenalaistaessa Jumalan hyvyyttä. Tämä kysymys voi toki vaivata muutenkin. Mistä sitten tietää olevansa pelastunut? (lisää…)

Mitä on elää pelastettuna?

Mitä on elää pelastettuna?

Mitä on elää pelastettuna? Siinä onkin kysymys. Pelastus ja uskoon tulo samaistetaan helposti tavalla, joka jättää vastaamatta kysymykseen: mitä sitten? Pelastus ja uskoon tulo eivät ole tarkkaan ottaen synonyymejä, vaikka siltä saattaisi hätäisesti tarkasteltuna vaikuttaakin. Pelastus ja pelastuminen toteutuu ainakin kolmessa eri ulottuvuudessa. (lisää…)

Miten voin tulla uskoon?

Miten voin tulla uskoon?

Miten voin tulla uskoon? Kas siinäpä kysymys. Joidenkin mielestä sellainen uskoon tulo on vallan tarpeetonta, varsinkin jos ihminen on kastettu ja konfirmoitu kirkon jäsen. Heidän mukaansa kaste kantaa taivaaseen. Näkemys, jonka mukaan sakramenteista osalliseksi tuleminen välittää pelastuksen, riippumatta siitä, uskooko ihminen vai ei edes Jumalan olemassaoloon, on sakramentalismiksi (lisää…)

Pin It on Pinterest