Arvot ovat aina tulkintoja jostain käskystä, ja kristityillä nämä käskyt otetaan raamatusta. Kristilliset arvot ovat tulkintoja siitä mitä jokin raamatun käsky tarkoittaa. Kristityt ovat yleisesti tulkinneet, että suomen laki on perustunut kymmeneen käskyyn ja näin olemme voineet puhua Suomesta kristillisenä valtiona.

Mihin kunnioittaminen perustuu?

Raamatussa esiintyvien käskyt käskevät kunnioittamaan isää ja äitiä (2.Moos.20:12), vanhusta (3.Moos.19:32), Herraa (Snl. 3:9), Isää ja Poikaa (Joh.5:23) ja oikeita leskiä (1.Tim. 5:3). Minun ”kristillinen arvoni” toisten kunnioittamisesta perustuu rakkauden kaksoiskäskyyn (Mt.22:36-40). Miksi perustaksi olen ottanut tämän enkä niitä käskyjä, joissa puhutaan kunnioittamiseta? Minulle, siis täysin subjektiivisesti ja henkilökohtaisista kokemuksista johtuen, rakkauden osoittaminen on kunnioittamista.

”Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?”  Niin Jeesus sanoi hänelle: ”’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.” (Matt 22: 36- 40)

Rakastan, siksi kunnioitan

Rakastan Jumalaa ja osoitan hänelle kunnioitusta. Rakastan lähimmäistäni ja osoitan kunnioitusta häntä kohtaan, (koska toivon, että minullekin osoitettaisiin).  ”Kristillinen arvoni” toisten kunnioittamisesta on siis oma subjektiivinen tulkintani rakkauden kaksoiskäskystä, jossa ei mainita sanallakaan toisten kunnioittamisesta. Silti uskon, enkä pelkästään toivo, että ”kristillinen arvoni” toisten kunnioittamisesta on Jumalan mielenmukainen.

Perustana ei ole käskyt kunnioittamisesta vaan rakkauden kaksoiskäsky, josta seuraa se, että käskyt kunnioittamisesta toteutuvat (Matt.22:40).

Pin It on Pinterest

Share This