Raamattu on kristinuskon peruskirja, se sisältää eri kirjallisuuden lajien muodossa kristillisen uskon sisällön ja perusteet. Raamattu on oikeastaan ennemminkin kirjasto, kuin kirja. Raamattu sisältää kaikkiaan 66 eri kirjaa eri kirjoittajilta. Raamatun syntyhistoria on Israelin historian mittainen, eli noin 1500 vuotta. Se jakautuu juutalaisten kanssa yhteiseen Vanhaan Testamenttiin ja kristillisellä ajalla syntyneeseen kokoelmaan, joka tunnetaan  nimeltä Uusi Testamentti. Osien nimittäminen testamenteiksi on jossain määrin harhaanjohtavaa, koska Uusi Testamentti ei suinkaan korvaa ja siten poista Vanhan Testamentin kirjotuksia, vaan täydentää ja selittää sitä.

Raamatun kirjoittajista tiedetään moniakin asioita. Esimerkiksi Uuden Testamentin ensimmäiset tekstit eli evankeliumit on kirjoitettu Jeesuksen opetuslapsia lähellä olleiden tai opetuslasten toimesta. Uuden Testamentin aineistosta merkittävä osa koostuu Paavalin kirjeistä, joista suurin osa oli osoitettu alunperin Paavalin perustamille seurakunnille vain muutaman ollessa henkilökohtaisia kirjeitä Paavalin ystäville.

Kristillinen käsitys Raamatun syntyhistoriasta on sellainen, että tekstit, jotka muodostavat nykyisen tuntemamme kaanonin, eivät ole syntyneet sattumanvaraisesti yksittäisten ihmisten henkilökohtaisen tuotteliaisuuden ja innostuksen varassa. Yleisesti hyväksytty ymmärrys näkee, että tekstit ovat syntyneet Jumalan vaikutuksesta. Jumala on inspiroinnut henkensä kautta kirjoittajia siinä, mitä he ovat kirjoittaneet ylös ja millä tavalla. Jumalallisesta inspiraatiosta johtuen Raamatun uskotaan omaavan kaikkia kristittyjä ohjaavaa ja kristillistä uskoa määrittävää auktorisoitua  sisältöä. Raamattu on yksinkertaisesti sanottuna Jumalan sanaa. Jumalan puhetta ihmisille.

Raamatun kirjastoluonnetta korostaa se, miten erilaisia tekstilajeja sen kansien välistä on löydettävissä. Sieltä löytyy muun muassa aitoa ja tutkimuksen avulla vahvistettua historian kirjoitusta, runoutta, ja tulevaisuuteen suuntautuvaa profeetallista julistusta, jonka osumatodennäköisyys on osoittautunut ajan koetuksessa ylivertaiseksi.

Hämmästyttävin ominaisuus Raamatussa on se, että vaikka se on kirjoitettu hyvin pitkän ajan kuluessa, se on kuitenkin ehyt kokonaisuus, jonka sisällä voidaan hahmottaa kerronnan kaaren kehitystä kohti syvempää Jumalan tuntemusta. Kokonaisuuden eheys puolustaa Raamatun alkuperää sekä inhimillisenä ihmisten kirjoittamana että Jumalallisesti inspiroituna kirjana. Kristillisen käsityksen mukaan voidaan sanoa että Raamatun kirjoitti itse Jumala ihmisen kynällä, yhden kirjan  kerrallaan. Apostoli Paavali kirjoittaa Timoteukselle seuraavasti koskien Raamatun tekstejä:

2. Tim 3: 15. ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17. että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Koska Raamattu on oikeastaan kirjakokoelma, ei sille voida osoittaa inhimillisessä mielessä yhtä kirjoittajaa, ellei sitten hyväksytä kristillistä ymmärrystä siitä, että kirjoittaja oli viime kädessä Jumala, josta Raamattu kertoo.

Pin It on Pinterest

Share This