Kuka saa selittää Raamattua? Tarvitaanko Raamatun selittämiseen lupa, jonkinlainen sertifikaatti? Joidenkin kirkkojen piirissä on hyvinkin tarkkaa se, kuka Raamattua selittää.

Esimerkiksi Katolisen kirkon mukaan Raamatun ymmärtämiseen tarvitaan sitä selittävä traditio, jonka tunteminen riittävällä tarkkuudella on mahdollista vain kyseisen kirkon papeille. Viime kädessä Raamatun selitys oikeus on vain Paavilla yhdessä piispojen kanssa, koska Raamattu on osa traditiota, ei yksin ylin auktoriteetti.

Yleisesti ottaen kristikunna keskellä on monia eri versioita rajoitetusta Raamatun selitys oikeudesta. Hyvin monissa kirkoissa Raamatun julkinen selittäminen esim seurakunnan kokouksessa vaatii jonkinlaisen hyväksynnän. Jotkut ovat sitäkin mieltä, ettei Raamattua tulisi selittää lainkaan, vaan uskoa sellaisenaan. Ajatus tuntuu äkkiä hyvältä, kunnes tajuaa, ettei lukeminen ilman tulkintaa ole itse asiassa lainkaan mahdollista. Lukija tekee aina tulkinnan, silloinkin kun hän pyrkii ymmärtämään niin kuin on kirjoitettu.

Kuka saa Raamatun mukaan selittää sanaa?

Raamattu itse asettaa sen selittämiselle vain yhden pätevyysvaatimuksen. Raamattua ei pidä selittää, muuta kuin Pyhän Hengen avaamana. Sitä ei pitäisi pyrkiä selittämään pelkästään ihmisjärjen tai tradition avulla. Raamatun oman todistuksen mukaan se jää avautumattomaksi, mikäli ymmärtämisen reunaehtoja ei täytetä. Selittämisen kanssa on siis samoin kuin ymmärtämisen, se on mahdollista ainoastaan Pyhän Hengen avulla. Raamattua saa siis selittää jokainen, joka kokee siihen Pyhän Hengen kehoitusta ja jolle Henki avaa sanaa myös muille selitettäväksi.

2. Piet 1: 20 . Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;

Meistä kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa tulee tarve selittää Raamattua. Näin voi käydä esimerkiksi jonkun, joka ei ole itse sisällä asiassa, esittäessä kysymyksiä. Silloin, kun tulee tarve selittää, vaikka kokisi avuttomuutta, saa kääntyä rukouksessa alkuperäisen kirjoittajan, Pyhän Hengen puoleen ja pyytää häneltä viisautta sekä ymmärrystä.

Anovalle annetaan, etsivä löytää ja jokaiselle, joka kolkuttaa Jumalan sanan salaisuuksien ovia, avataan. Siihen joutuu turvautumaan viime kädessä kaikki, jotka haluavat selittää Raamattua, tekivätpä he sitä virkansa puolesta tai sitten Pyhän Hengen innoittamina. Ei sekään ole pahaksi, jo samassa sydämessä yhdistyvät molemmat.

Pin It on Pinterest

Share This