Kysymys Pyhästä Hengestä jakaa kristikansaa ja kristillisperäisiä yhteisöjä. Kuka tai mikä Pyhä Henki on? Jotkut ulkokristillisiksi luokitellut ryhmät pitävät Pyhää Henkeä vain Jumalan voimavaikutuksena, jota voitaisiin verrata yksinkertaistetusti sähkövirtaan. Se, mitä voimme tietää Pyhästä Hengestä perustuu lähes täysin Jeesuksen puheisiin. Jeesus opettaa Pyhästä Hengestä erityisesti Johanneksen evankeliumin luvuissa 13-17. Opetusjakso päättyy ns. ylimmäispapilliseen rukoukseen, jossa Jeesus sulkee esirukouksensa piirii kaikki ne ihmiset, jotka uskovat aikanaan häneen opetuslasten todistuksen tähden.

Joh 14: 16. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä persoonana, ei pelkästään jonkinlaisena jumalallisena voimavaikutuksena. Jeesuksen mukaan oli hyvä, että hän menee pois, jotta Pyhä Henki voi tulla. Pyhän Hengen läsnäolo maanpiirissä oli siis parempi kuin Jeesuksen. Tämä johtui ainakin siitä, että Jeesus saattoi olla lihansa päivinä vain yhdessä paikassa kerrallaan, kun taas Pyhä Henki saattaa olla samanaikaisesti kaikkialla.

Pyhä Henki on persoona

Tarkkaan ottaen luvatessaan Pyhän Hengen Jeesus lupasi meille toisen samankaltaisen. Toisin sanoen Pyhä Henki on oleellisesti samanlainen kuin Jeesus itse, mutta ilman Jeesuksen ihmisyyteen liittyviä rajoituksia. Kristinoppi opettaa Raamatun mukaan, että Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala. Jos siis Pyhä Henki on oleellisesti eli olemukseltaan samankaltainen kuin Jeesus, on hänenkin oltava Jumala.  Pyhä Henki on Jumalallinen persoona, joka hoitaa hänelle uskottua tehtävää osana Jumalan kolmiyhteyttä. Emme mene nyt tämän enempää kolminaisuus oppiin, siitä tulee myöhemmin oma artikkelinsa. Joka tapauksessa meille oli siis hyvä, että Jeesus meni pois ja henki tuli:

Joh 16: 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:
9. synnin, koska he eivät usko minuun;
10. vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;
11. ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.
13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
15. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Voimme huomata Jeesuksen omista sanoista, että Pyhä Henki on meille uskoville määrätyssä mielessä jopa tärkeämpi kuin Jeesus itse. Jeesus on sovittanut kuolemallaan meidän syntimme ja Pyhä Henki tekee meidät osallisiksi Jeesuksen ansaitsemasta pelastuksesta.

Pyhä Henki on siis Jumala meidän kanssamme ja keskellämme. Hän on osa kolminaisuuden jakamatonta kokonaisuutta. Kaikki se, mitä Jeesus itse tai myöhemmin esimerkiksi Paavali kirjoittaa tukee nimenomaisesti sitä näkemystä, että Pyhä Henki on persoona eikä pelkkä voimavaikutus. Harva kai meistä etsii lohdutusta tai johdatusta joltain sähkön kaltaiselta persoonattomalta voimalta. Kuitenkin on lohduttaminen ja johdattaminen eräitä Pyhän Hengen tehtäviä, joita hän suorittaa henkilökohtaisessa suhteessa jokaiseen yksittäiseen uskovaan, missä tahansa tämä onkin.

Pyhä Henki on Jumala

Jos me hyväksymme Jeesuksen väitteet Pyhästä Hengestä eli sen, että Pyhä Henki on toinen Jeesuksen kaltainen sekä kaiken sen, mitä Jeesus Hengestä opettaa, ei meille jää mitään muuta perusteltavissa olevaa näkemystä Pyhästä Hengestä, kuin että hän on Jumala. Pyhä Henki on Jumalan Henki eli Jumala meidän kanssamme. Hän on toinen samankaltainen ja siksi hänkin on Immanuel eli Jumala meidän kanssamme, kuten Jeesuskin.

Pin It on Pinterest

Share This