Mikä raamatunkäännös on se, jota uskovan tulisi lukea? Onko käännöksistä joku sellainen, jota voi erityisesti suositella ja onko joku varottava ja mistä syystä? Meillä on lukuisia raamatunkäännöksiä. Jopa suomeksi on ilmestynyt jo useampi alkaen Agricolan käännöksestä. Viimeisin käännös on vasta elo-syyskuussa 2012 julkaistu Raamattu kansalle käännös, joka sisältää koko Raamatun.

Raamatun kääntämisen koulukunnat

Meillä suomessa on käyty samaa keskustelua raamatunkäännöksistä, kuin niin monissa muissakin maissa. Englanninkielisessä maailmassa on syntynyt KJV-only liikehdintää, jonka mukaan ainoastaan vanha Kuningas Jaakon käännöksenä tunnettu raamatunkäännös on uskoville hyväksyttävä. Ajatus perustuu siihen, että käännöstyötä arvioidessa korostetaan alkukieliseen tekstiin nähden sanavastaavuutta. Sanavastaavuutta pidetään tärkeänä niissä piireissä, joissa uskotaan, että Raamattu on sillä tavalla ulos henkäytetty (Jumalan inspiroima), että jokainen sen sana ja jopa välimerkki on sitä myös.

Moderni raamatunkäännöstyö, jota edustaa suomessa vuonna 1992 käyttöön otettu kirkkoraamattu, perustuu niin sanottuun dynaamiseen vastaavuuteen. Dynaaminen vastaavuus pyrkii löytämään tekstin alkuperäisen merkityksen ja tuomaan sen nykykielelle pyrkimättä tarkkaan sanavastaavuuteen.

Käännösvirheitä, tahallisia ja tahattomia

On hyvä, mikäli Jumalan sanaa voidaan lukea mahdollisimman tarkkaan alkutekstiä seuraavista käännöksistä. Kaikissa käännöksissä on kuitenkin virheitä, niin myös sanavastaavuudeltaan luotettavimpana pidetyssä vuoden 1776 käännöksessä. Kyseinen käännös on kuitenkin kieleltään niin vanha, ettei nykysuomalainen ymmärrä sitä kaikilta osin ollenkaan, ei ainakaan alkuperäisten kääntäjien tarkoittamalla tavalla. Kielen muutos tekee ajan kuluessa hyvästäkin käännöksestä käsittämättömän.

Ainoa teksti, joka on virheetöntä on alkuperäinen alkuteksti. Kaikissa käännöksissä on ainakin jonkin verran virheitä ja epätarkkuuksia. Ne on yksinkertaisesti hyväksyttävä. On eri asia, mikäli käännös on tehty tarkoituksella virheellisesti. Useimmissa tapauksissa virhe johtuu esimerkiksi käännettävän tekstin vaikeaselkoisuudesta tai siitä, ettei kielessämme ole yksikertaisesti suoraa vastaavaa ilmaisua ollenkaan. Toisaalta joissain tapauksissa eri käännösten käännöserot ovat pelkästään alkukielestä johtuvia vaihtoehtoisia, mutta yhtä oikeita käännösvaihtoehtoja. Kääntäjän ymmärrys tai oma opillinen käsitys saattaa tuolloin ohjata kääntäjän valintaa. Osa virheistä saattaa johtua myös siitä, ettei kääntäjä ole todellisuudessa ymmärtänyt lainkaan kääntämänsä tekstin merkitystä.

Eri käännösten luotettavuus Jumalan sanana

Kaikista mahdollisista virhelähteistä huolimatta voimme luottaa, että käytössämme olevat raamatunkäännökset ovat riittävän tarkkoja, jotta Jumalan Henki voi synnyttää niitä lukevissa ihmisissä uskoa. Kuten olemme osoittaneet jo aiemmin, on Raamatun luvun kannalta tärkeintä aina se, että sen alkuperäinen kirjoittaja, eli Pyhä Henki on  paikalla.

Tärkeämpää kuin varmistaa se, että  meillä on ehdottoman oikein käännetty Raamattu käytössämme on se, että meillä on ylipäätään Raamattu. Mikäli lukijalla on jokin muu Raamattu kuin jonkin ryhmän ainoana oikeana pitämä 1933/38, niin on parempi lukea edes sitä Raamattua mikä on käsillä, kuin jättää Raamatun luku kokonaan peläten lukevansa väärää käännöstä. Jos ihminen lukee Raamattua rukouksen hengessä, niin hän saa luottaa, että Jumala kykenee ilmaisemaan tahtonsa ja Jeesuksessa olevan pelastuksen aivan riippumatta siitä, mikä raamatunkäännös on kulloinkin käytössä. Jumala on suurempi kuin yksikään raamatunkäännöskomitea oli se sitten täynnä uskovia tai epäuskoisia.

Eri käännöksiä ei tarvitse nähdä toistensa vastakappaleina, joista jotain tulisi hyljeksiä. Sen sijaan eri käännösten lukeminen, vaikkapa rinnan, on hyvä tapa päästä sisälle sanan syvyyksiin. Eri käännöksissä ilmenevät käännösvaihtoehdot saattavat joissakin kohdissa avata ymmärrystä. Siksi sanaa kannattaa lukea mahdollisimman paljon, kaikista käsillä olevista käännöksistä, tutkien ja käännöksiä vertaillen. Voi olla, että eteen aukeaa evankeliumin rikkauksia enemmän kuin osaa edes odottaa.

Pin It on Pinterest

Share This