Onko synti perittyä, kuten perisyntioppi antaa jo nimellään ymmärtää? Mikä oikeastaan on se perisynti, josta puhutaan niin paljon varsinkin vanhojen kirkkojen tunnustuksissa? Käsitteenä perisynti on syntynyt vasta 300.-400-luvuilla jkr eläneen Hippon piispan Augustinus Aureliuksen toimesta. Augustinus pyrki luomaan teologiaa, joka selittäisi synnin siirtymisen sukupolvesta toiselle ja erityisesti sen, miksi lapsi tarvitsee mahdollisimman pian syntymänsä jälkeen kasteen. Kaste on Augustinuksen, kuten lähes kaikkien lapsikastetta harjoittavien kirkkojen mukaan armonväline, jonka kautta perisynnin turmelema ihminen saatetaan perkeleen valtakunnasta sisälle Jumalan valtakuntaan. Augustinuksen mukaan ihmiset siis syntyvät kadotettuina.

Perisynti on käsitteenä Raamatun näkökulmasta hankala. Käsitettä ei löydy sellaisena Raamatusta. Koko perisynti oppi, sellaisena kuin Augustinus on sen muotoillut lepää, muutaman raamatunpaikan varassa. Käsite heijastaa ainakin jossain määrin Augustinuksen perhetyneisyyttä uusplatonismiin ja  manikealaisuuteen, joita Augustinus harjoitti ennen kääntymistään kristityksi.

Perisyntioppi pyrkii vastaamaan kysymykseen, miksi ihminen tekee syntiä? Joidenkin uskovien mielestä Augustinuksen käsitys perisynnistä itsessään kadottavana voimana on ristiriidassa pelastusopin kanssa.

Raamatun mukaan Jeesus oli Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnin. Jeesus sovitti syntiongelman, sitä ei Jeesuksen uhrin jälkeen ole enää. Raamatun mukaan Jumala meni ihmisen sovituksessa niin pitkälle, että hän teki Jeesuksen synniksi, jotta me voisimme tulla hänessä Jumalan vanhurskaudeksi. Kadottavan perisynnin  oppi on ristiriidassa sen kanssa, että Jeesus otti pois ihmiskunna eli maailman synnin, kuten Raamattu todistaa. Apostoli kirjoittaa niinkin, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman synnit. Siis myös niiden, jotka eivät usko häneen.

1 Joh. 1: 1. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.
2. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

On huomattava, että tästä, pelastuksen siunauksesta, pääsevät vapauttavassa mielessä osallisiksi ainoastaan ne, jotka ottavat tarjotun lahjan uskolla vastaan. Muut tuomitaan siksi, etteivät he uskoneet Jeesukseen, eli hylkäsivät tarjotun sovituksen silloin, kun sen olisi vielä voinut hyväksyä.

Joh 16: 8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:
9. synnin, koska he eivät usko minuun;

Synti ei siis ole enää teoissa, eikä olemuksessa, vaan epäuskossa.

Mitä perisynti on?

Perisynti on käytännöllinen teologinen ilmaisu ihmisen peritylle taipumukselle tehdä syntiä, eli elää elämäänsä Jumalasta ja Jeesuksesta riippumattomasti. Lankeemuksen me kuitenkin suoritamme jokainen ihan itse. Emme voi syyttää Aatamia tai Eevaa siitä, että olemme synnin orjat. Sen me saimme itse osaksemme omien valintojemme kautta.

Pin It on Pinterest

Share This