Mitä on elää pelastettuna? Siinä onkin kysymys. Pelastus ja uskoon tulo samaistetaan helposti tavalla, joka jättää vastaamatta kysymykseen: mitä sitten? Pelastus ja uskoon tulo eivät ole tarkkaan ottaen synonyymejä, vaikka siltä saattaisi hätäisesti tarkasteltuna vaikuttaakin. Pelastus ja pelastuminen toteutuu ainakin kolmessa eri ulottuvuudessa.

Pelastuminen synnistä

Ensimmäinen merkitys on tietenkin se uskoon tulo. Tullessamme uskoon koemme sen, miten meidät pelastetaan tästä nurjasta sukukunnasta. Meidät pelastetaa synneistämme Jeesuksen Kristuksen sovintotyön kautta. Uskoessamme Jeesukseen saamme syntimme anteeksi hänen veressään. Silloin meidät siirretään, kuten Raamattu opettaa, kuolemasta elämään ja pimeydestä valoon. Jeesus ei tullut pelastamaan meitä ainoastaan helvetistä, vaan ennen kaikkea synneistämme. Synneistä pelastuminen tuottaa sivutuotteena iankaikkisuuden jossa ei ole mitään tuomiota.

Päivittäinen pelastuminen

Eläessämme arkea Jumalan lapsina saamme elää sitä Pyhän Hengen yhteydessä ja johdatuksessa. Tultuamme uskoon olemme tulleet osalliseksi Jumalan armosta, jonka olemme saaneet voimaksi arkiseen elämäämme. Jumalan armo vaikuttaa meissä päivittäistä pelastumista mm antaen meille taivaallista voimaa Pyhässä Hengessä aina kun sitä tarvitsemme.

2. Kor 12: 9 Ja hän sanoi minulle: ”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa”. Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

Tiit. 2:  11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,

Pyhä Henki pelastaa meidät päivittäin monesta pulasta mm johdattamalla ja antamalla viisautta. Pyhä Henki myös varoittaa meitä synnistä, eli Jumalan tahdon rikkomisesta ennen kuin olemme langenneet. Varoittaessaan meitä hän tarjoaa meille myös oman voimansa jotta voimme välttyä monilta uskon elämää tuhoavilta kokemuksilta. Hän myös tekee meissä työtä vapauttaakseen meidät entisen elämämme tuhoavista jäänteistä, kuten riippuvuudet.

Pyhä Henki tekee meille mahdolliseksi kommunikoida taivaallisen isämme kanssa. Hän avaa rukouskanavan ja pitää huolen, että kanavalla on jatkuvasti ohjelmaa. Hän myös vie uskovan seikkailulle Jumalan sanaan. Pyhä Henki juurruttaa uskovan sanaan saaden aikaan sanan kunnioittamista ehdottomana auktoriteettina. Sana aukeaa ja uskova saa kuulla sen kautta Jumalan sydänääniä. Elämä on jatkuvaa olemista kaikkivaltiaan yhteydessä ja alati syvenevää Jeesuksen tuntemista.

Lopullinen pelastuminen

Meidän pelastuksemme on lopullisesti täydellinen vasta kun Jumala korottaa meidät hyvä suunnitelmansa mukaisesti kirkkauteen. Päästessämme eroon tämän turmeltuneen maailman vaikutuksesta, pelastumme lopullisesti Iankaikikisen Jumalan läsnäoloon. Silloin voimme todeta vihdoin ja viimein, että kerran pelastettu on aina pelastettu.

Me olemme siis jo pelastuneita, pelastumme päivittäin ja odotamme pelastustamme tulevaksi. Me tiedämme, että pelastuksemme tulee täydelliseksi sinä päivän kun saamme kohdata ristin miehen, Jeesuksen Kristuksen kasvoista kavoihin. Siinä hän on, ottamassa vastaan, nimeltä kutsumiaan ihmisiä, yhden kerrallaan ja toivottaa rakkaudella tervetuloa kotiin.

Mitä on elää pelastettuna?

Pelastuneena elämisessä on kyse Jumalan rakkauden ja armon vaalimisesta elämässä kaikkein suurimpana aarteena. Se on elämistä Jeesuksen Kristuksen yhteydessä Pyhän Hengen hoitamana. Siinä missä ihminen saa elää Jumalansa kanssa vaalien yhteyttään, siinä ollaan kaiken aikaa keskellä elämää, joka on jo pelastunutta Jumalan lapsen elämää.

Pin It on Pinterest

Share This