Mitä ovat Hengen hedelmät? Otsikon kysymys saattaa tuntua äkkiseltään uskossa olevasta lähinnä itsestäänselvyydeltä. Tarkkaan ottaen kyseessä on hedelmä yksikössä ei suinkaan monikon hedelmät.  Hengen hedelmä on yksi, ainakin milloin siitä puhuttaessa viitataan Paavalin kirjeeseen Galatalaisille ja sen viidenteen lukuun. Vaikka Paavali luetteleekin kaikkiaan yhdeksän eri asiaa, on kuitenkin kyse yhdestä hedelmästä, jossa on yhdeksän eri makua, eikä yhdeksän eri hedelmää, kuten voisi kuvitella.

Hengen hedelmä on kokonaisuus, jota ei voi pilkkoa

Jos kyseessä olisi yhdeksän eri hedelmää, niin silloin olisi mahdollista ajatelle niin, että riittää, kunhan saa kasvatettua niistä noin puolet niin suoritus on hyväksyttävä. Paavali kirjoittaa Hengen hedelmästä seuraavasti:

Gal 5: 22. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
23. Sellaista vastaan ei ole laki.
24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

Hengen hedelmä on seurausta Pyhän Hengen työstä ihmisessä. Tarkkaan ottaen Pyhän Hengen läsnäolo uskovassa on todettavissa nimen omaan sen kautta, että hedelmä tulee näkyväksi, kuten Jeesus opetti. Hedelmän kantamisen edellytyksenä on yksinkertaisuudessaan vain se, että uskova pysyy Jeesuksessa Kristuksessa ja Kristus hänessä. Jeesuksessa pysyminen ilmenee kuuliaisuutena Jumalan sanalle.

Joh 15: 4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
8. Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.
9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.
11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

Kuten sanottu kyseessä on yksi hedelmä, jossa on yhdeksän makua, kuten rakkautta, rauhaa, iloa jne voidaan tässä yhteydessä nimittää. Onhan mahdotonta ajatella, että Jumalan Henki saisi yksittäisessä uskovassa aikaan valtavasti rakkautta, rauhaa ja iloa, mutta esimerkiksi hyvyys, uskollisuus ja pitkämielisyys loistaisivat poissaolollaan.

Hengen hedelmä on Jeesuksen kaltaisuutta

Hengen hedelmä, eli se miten Jumalan henki ilmenee ihmisessä on pohjimmiltaan Jeesuksen Kristuksen luonteen laatu. Hedelmän eri lohkoista tai makukartasta näemme, mitä ominaisuuksia Jeesuksen luonteessa ilmeni. Jumala on rakkaus ja jos Jumalan Henki saa meissä sijaa niin paljon, että hänen läsnäolonsa pääsee heijastumaan pintaan ja siitä ympäristöön, niin se mikä ilmenee on luonnollisestikin rakkaus. Jumalan rakkauteen, agaperakkauteen kuuluvat kaikki ne luonteenpiirteet, joita Paavali omassa listassaan luettelee. On huomattava, ettei agaperakkaus ole suinkaan samanlainen tunne, kuin esimerkiksi miehen ja naisen välillä vaikuttava erosrakkaus. Jumalan rakkaus on pyhää ja vanhurskasta rakkautta, joka janoaa totuutta salatuimpaan saakka. Siksi hedelmälihassa maistuu myös hyvyys, uskollisuus ja itsensähillitseminen.

Koska hedelmässä on kyse Kirstuksen kaltaisuudesta se ei synny yhdessä hetkessä. Kyseessä on prosessi, jossa hedelmä tulee vähitellen näkyviin kehittyen ja kasvaen, kunnes se on joku päivä valmis ja kypsä korjattavaksi. Alkuvaiheessa se voi olla vähäinenkin, mutta jos Jumalan Henki saa vaikuttaa ihmisessä, niin se on siellä tullen esiin pikku hiljaa, ajan kanssa.

Pin It on Pinterest

Share This