Pyhä Henki on kuten olemme jo todenneet samaa laatua kuin Jeesus. Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona. Kolminaisuudessa eri persoonilla on eri tehtävä alue, eli virka. Isä on maailman luoja ja hän pitää kaiken yllä oman sanansa voimalla. Jeesus on poika, joka tuli maailmaan etsimään sitä, mikä katosi alkulankeemuksen aamuna, eli ihmistä, jonka Jumala loi alun perin omaksi kuvakseen. Jeesus tuli Jumalan karitsaksi, joka otti oman uhrinsa kautta pois maailman synnin. Pyhä Henki on pyhittäjä, jonka tehtävä on tehdä Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta henkilökohtainen kokemus jokaiselle ihmiselle.

Jeesus opetti Pyhän Hengen työstä, seuraavasti:

Joh 16: 7Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, 8 ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. 9 Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun, 10 vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo ettekä te enää näe minua, 11 ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

13 Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 14 Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta.

Pyhän Hengen tehtävänä on siis vakuuttaa meidät siitä, että maailma on väärässä, synti on totta ja vanhurskaus Jeesuksessa, vieläpä hän näyttää meille, että kiusaaja, joka ahkeroi meidän kadottamiseksemme on itse asiassa jo tuomittu kiusaaja. Pyhä Henki tekee ihmisistä uskovia eli Jumalan lapsia uudestisynnyttämällä heidät elävään toivoon. Henki osoittaa todeksi synnin ja siihen tarjolla olevan avun, nimittäin Jumalan armon.

Pyhä Henki kasvattaa ja johdattaa meitä Jeesuksen tuntemiseen

Kun Henki on saanut tehdä yksittäisestä ihmisestä Jumalan lapsen, niin hän alkaa työnsä ihmisessä. Henki pyrkii kasvattamaan uutta uskovaa kohti Jumalan oman pojan Jeesuksen Kristuksen kaltaisuutta. Työkaluinaan Pyhä Henki käyttää jo edellä mainittuja asioita. Pyhän Hengen uudeksi luova työ pitää sisällään uskovan johdattamisen, rohkaisemisen, opettamisen ja uudistamisen siten, että hän kasvaa Jeesuksen tuntemisessa ja kaltaisuudessa. Vain Jumalan armo, jonka Pyhä Henki välittää elämäämme voi auttaa ja antaa meille voiman taistella itsessämme olevaa pahuutta, kuten itsekkyyttä vastaan.

Pyhä Henki yhdistää meidät Jumalaan. Meistä tulee osa samaa ”kristusruumista”, kuten Paavali kutsuu seurakuntaa. Pyhä Henki yhdistää meidät siis itse asiassa myös muihin Jeesukseen uskoviin ihmisiin tehden meistä saman perheen lapsia, sisaria ja veljiä. Hän tekee meille mahdolliseksi ymmärtää toisiamme ja kommunikoimaan keskenämme, ei ainoastaan ihmisten tasolla, vaan myös Jumalan kanssa. Pyhä Henki avaa siis kanavat sekä ylös, että sivuillemme. Ylös avautuva kanava toimii rukouksen ja sanan luvun kautta. Pyhä Henki tekee meille mahdolliseksi ymmärtää Raamattua sekä rukouselämän, joka on enemmän kuin liturgista tyhjän hokemista. Rukous, johon Pyhä Henki vie uskovan on rakkauden täyttämää vuoropuhelua Isäksi muuttuneen Jumalan kanssa.

Room 8: 9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

14. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”
16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

26. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.

Pyhä Henki toimii maanpäällä käyttäen seurakunnan keskuudessa kaikkea Jumalan auktoriteettia. Hän välittää meille Jumalan huolenpitoa siihen asti, kunnes me pääsemme näkemään sitä, mitä nyt uskomme. Pyhä Henki on Jumala, meidän jokaisen uskovan kanssa, nyt ja aina.

Pin It on Pinterest

Share This