Muuttuuko ihminen? Onko muutos mahdollinen, kuten kristillinen mediakampanja väittää tarjotessaan ihmisille mahdollisuutta muutokseen. Voiko ihminen muuttua oikeasti, ja mihin muutos perustuu? Mahdollisuus muutokseen on ollut monelle uskoon tulleelle ratkaiseva asia. Siinä, missä menneisyys kohtaa muuttuneen nykyisyyden, seisoo Jeesuksen Kristuksen risti. Sovitus muuttaa kaiken. Jeesuksen risti erottaa meidät menneisyydestämme. On aika ennen Jeesusta ja aika hänen kohtaamisensa jälkeen ja jokainen, joka on kokenut sen tietää, että siinä hetkessä jossa ihminen kohtasi Jeesuksen muuttui kaikki. Sisin minuus muuttuu ulkoisen olemuksen säilyessä samankaltaisen. Peilissä on samat vanhat kasvot, mutta persoona takana on muuttunut ja ihan uusi.

 Muutos ei ole ainoastaan mahdollinen, se on välttämätön

Kristinuskon perusväittämä on se, että ihminen voi muuttua. Voidaan sanoa, että kristillisessä uskossa on nimenomaisesti kyse muutoksesta, joka ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan suorastaan välttämätön. Ilman todellista muutosta, Jumalana armon muuttavan voiman kokemista ei ole edes mahdollista kokea pelastusta kristillisessä merkityksessä.

Muutos ei ole ihmisen teko

 Ihminen on itsessään ja omien voimiensa varassa kyvytön muutokseen, jota Jumala vaatii. Meidän oma turmeluksemme estää muutoksen, koska voima, jolla yritämme parantaa itseämme ja omaa elämäämme on turmeltuneen ihmisen turmeltunutta voimaa. Jumala on sitoutunut itse muuttamaan ihmisen, joka turvaa häneen kuten Raamattu opettaa. Jumalan armo vaikuttaa uskovan elämässä muuttavana voimana, joka siirtää ensin ihmisen pimeydestä valoon ja kuolemasta elämään. Jumalan Hengen vaikutuksesta ihminen saa kokea Jeesuksessa Kristuksessa anteeksiantamuksen voiman, joka muuttaa ihmisen. Kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä, niin hänessä tapahtuu perustavaa laatua oleva muutos. Raamattu kuvaa asiaa seuraavasti:

 2. Kor 5: 17. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

2.Kor 3:17. Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Raamatun mukaan on mahdotonta kohdata Jeesus Kristus, niin kuin hänet tulee kohdata kokematta jompaa kumpaa kahdesta vaihtoehdosta. Ihminen joko muuttuu tai suuttuu ja katoaa horisonttiin. Armo, joka poistaa synnin syyllisyyden ja kaiken tuomion muuttaa ihmisen. Jumalan voima voi ilmentyä muutostilanteessa niin sairauden parantumisena, kuin vapautumisena elämää rajoittavista riippuvuuksistakin. Kaikki mikä on ihmiselle mahdotonta on Jumalalle mahdollista.

Uskova on Jumalan armon vaikutuksesta uusi luomus, jossa vaikuttaa Jumalan voima. Hän on tullut osalliseksi Jumalallisesta luonnosta, kuten Raamattu opettaa. Pyhä Henki, joka käyttää koko kolmiyhteisen Jumalan auktoriteettia maan päällä muuttaa ihmistä vähä vähältä Jeesuksen kaltaisuuteen. Muutoksen ainoa ehdoton edellytys on kuuliaisuus Jumalan sanalle.  Jeesuksen rakastaminen on käytännössä kuuliaisuutta hänen käskyilleen.

Jaak. 1:22. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
24. hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.

Joh 15: 9. Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani.
10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.

Uskova tarvitsee Pyhän Hengen täyteyttä voidakseen elää Jumalan mielen mukaista elämää. Omassa voimassa tapahtuva vaellus päättyy vääjäämättömästi joko katastrofiin tai laillisuuteen, jossa ihminen toteuttaa Jumalan tahtoa omassa voimassaa ja oman ymmärryksensä mukaan. Tällainen elämä ei kuitenkaan miellytä Jumalaa, sillä hän haluaa, että me emme turvaa omaan inhimilliseen voimaamme, vaan hänen voimaansa, joka voi kaiken.

Gal 3: 1. Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?
2. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta?
3. Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte?
4. Niin paljonko olette turhaan kärsineet? – jos se on turhaa ollut.
5. Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,

10. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: ”Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee”.
11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska ”vanhurskas on elävä uskosta”.

26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.
27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.
28. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan? Kyllä muuttuu ja parempaan. Uskovasta tulee muutoksen myötä ainakin vähän siedettävämpi ihminen lähimmäisilleen.

Pin It on Pinterest

Share This