Pelastus on tärkeä asia, miten on pelastuuko myös muiden uskontojen kuin Kristinuskon kautta? Kysymys: pelastuuko muiden uskontojen kautta? voidaan motoilla myös toisin: eli muotoon, voiko ihminen pelastua useammalla kuin yhdellä tavalla? Pelastuminen kristillisessä muodossa ei itse asiassa edes ole kaikkien maailmanuskontojen tavoitteena. Esimerkiksi idän uskomukset, kuten hindismi ja buddhismi pyrkivät tarkkaan ottaen välttämään kristillistä pelastusta. Niiden tavoitteena on persoonallisen olemassaolon lakkaaminen eli tyhjiin raukeaminen, hienommin sanottuna annihilaatio. Annihilaatio tunnetaan kristillisen teologian piirissä eräänä Helvettiä koskevana oppina, jota on opetettu mm Adventtikirkon piirissä.

Pelastus kristillisessä mielessä on mahdollista vain yhdellä tavalla: uskomalla Jeesukseen. Muiden uskontojen harjoittajat eivät siis saavuta kristillisen käsityksen mukaan pelastusta, kuten todettua, ne eivät välttämättä edes tavoittele sitä. Kristillinen pelastus on moniulotteinen asia. Se toteutuu kolmessa eri merkityksessä. Ensinnäkin pelastus tarkoittaa syntien anteeksisaamisen kautta tapahtuvaa pelastumista synnistä. Toiseksi meitä pelastetaan päivittäin Jeesuksen yliluonnollisen huolenpidon kautta erilaisista vaaroista ja ahdistuksista. Kolmanneksi tulee pelastus, joka on vasta tulossa eli se, kun me tavalla tai toisella siirrymme tästä langenneesta maailmasta Jumalan ja Jeesuksen läsnäoloon tai kuten sanotaan kansanomaisesti, pääsemme taivaaseen.

Lopullinen pelastus iankaikkiseen elämään on persoonallista ja tietoista olemassaoloa Jumalan yhteydessä ja sen pelastuksen tuo meille vain Jeesus. Tarkkaan ottaen muut uskonnot eivät edes aseta tavoitteeksi kristillisen kaltaista pelastusta ja kysymys on siinä mielessä oikeastaan lopulta tarpeeton.   Meille ei ole todellisestikaan annettu muuta nimeä koko taivaan kannen alla, jossa meidän pitäisi pelastua, kuin Jeesuksen Kristuksen nimi, kuten Pietari todisti aikanaan suuren neuvoston edessä.

Ap.t. 4: 8. Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11. Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Pin It on Pinterest

Share This