Jeesuksen ristinkuolema pelasti meidät helvetistä. Ristinkuolema ei siis ollut Jumalan sadismia, vaan välttämättömyys, ettei meidän tarvitse kärsiä synneistämme. Omilla ja muiden synneillä on toki vaikutusta elämäämme, mutta niiden vaikutukset eivät ole sovituksesta johtuen ikuisia.

Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa: hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen.
Room. 3:25-26

Jeesus tapettiin siksi, että hänen aikalaisensa pitivät häntä Jumalan pilkkaajana. Jumalanpilkkalaki taisi siihen aikaan olla juutalaisten keskuskuudessa paljon tiukempi kuin nyky-Suomessa. Meillähän ei enää rangaista jumalanpilkasta, vaan uskonrauhan rikkomisesta.

Suurin ongelma fariseuksille, uskonnollisille johtajille, oli se, että Jeesus nimitti itseään Jumalan Pojaksi – tai ei ainakaan kieltänyt muita tekemästä niin. Siihen liittyy myös kristillinen pelastuskäsitys:

Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: ”Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?”
He vastasivat: ”Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista.”
”Entä te?” kysyi Jeesus. ”Kuka minä teidän mielestänne olen?”
Simon Pietari vastasi: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.”
Matt. 16:13-16

Jeesus oli kulttuuriradikaali, mutta ei mielivaltaisesti. Koko hänen elämänsä tähtäsi vain kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ilman ylösnousemusta ristinkuolema olisi ollut turha.

Miksi Jeesus kuoli niin brutaalilla tavalla? Olisiko Jumala voinut hoitaa sovituksen jollain muulla tavalla. Ehkä, mutta siihen ei Raamattu vastaa. Toisaalta se osoittaa, ettei kyseessä ollut mikään pikku juttu. Sovittaminen vaati viattoman veren. Ja kukapa meistä on synnitön?

Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty.
Room 5:10

Pin It on Pinterest

Share This