Ovatko eri uskontojen jumalat oikeasti sama Jumala?

Ovatko eri uskontojen jumalat oikeasti sama Jumala?

Niin miten on? Ovatko muiden uskontojen jumalat saman Jumalan eri ilmenemismuotoja? Kysymys tulee vastaan aina silloin tällöin ja erityisesti yhteyksissä, joissa kysyjä haluaa joko edistää uskontoekumeniaa tai muuten vain kyseenalaistaa kristillisen Jumala käsityksen. Uskontoekumeenisissa muotoiluissa kysymys esitetään tavalla, joka odottaa vastaukseksi myöntymistä.

Kysymystä on kuitenkin lähestyttävä kristinuskon kirjoituksista käsin. Emme voi vastata perustuen omaan mielipiteeseen tai yleisesti hyväksyttäviin tunneperäisiin perusteisiin.

(lisää…)

Pin It on Pinterest