Mitä kolminaisuusoppi on?

Mitä kolminaisuusoppi on?

Mitä kolminaisuus on? Kysymys kolminaisuudesta on jakanut Kristuksen seuraajia alkukirkon ajoista lähtien. Jotkut, pitävät kolminaisuusoppia harhaoppina väittäen, ettei Raamatusta löydy kolminaisuutta. On totta, ettei termiä kolmiyhteinen löydy Raamatusta. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Raamatun Jumala voisi olla silti kolmipersonainen. (lisää…)

Kuka Jumala on?

Kuka Jumala on?

Kuka Jumala on? Jos häntä siis ylipäätään on. Saatat olla liikkeellä otsikon kysymyksen kanssa etsien  vastausta kristilliseltä pohjalta. Kristinusko, kuten useimmat muistakin suurista maailmanuskonnoista on Jumalauskoa. Se perustuu uskoon Jumalan olemassaolosta. Kristinusko opettaa, että Jumala on iankaikkinen persoona, joka on, luonnut maailmankaikkeuden ja kaiken sen, mitä siinä on. Jumala on kaiken takana oleva alkuperäinen syy sille, miksi mitään on olemassa.

Raamattu kuvaa Jumalaa persoonallisena olentona, joka on luonnut kaiken ja pitää sen kaiken yllä. Puhuttaessa Jumalasta persoonallisena olentona on tehtävä kristinuskon kannalta erittäin tärkeä tarkennus. Kristillisen uskon mukaan Jumala on kolminaisuus, toisin sanoen yksi Jumala sisältäen kolme eri persoonaa, jotka ovat Isä, Poika (Jeesus)ja Pyhä Henki. Vaikka kolminaisuus onkin merkittävä osa kristillistä Jumala käsitystä, en paneudu siihen nyt kovinkaan syvällisesti, koska siitä asiaa käsitellään tarkemmin myöhemmin julkaistavassa artikkelissa.

(lisää…)

Pin It on Pinterest