Pitääkö uskovan kuulua seurakuntaan?

Pitääkö uskovan kuulua seurakuntaan?

Seurakuntaan kuuluminen ja sen tarpeellisuus saattaa nykyisessä individualistisessa maailmassa tuntua lähinnä muinaisjäänteeltä. Seurakunta koetaan helposti historiallisen yhteisöllisyyden mausoleumina. Nykyihminen haluaa elää usein elämänsä omilla ehdoillaan, eikä osana jotain vanhoillista yhteisöä, jollaiseksi seurakunta helposti mielletään.

Ihminen on kuitenkin tullut, tultuaan uskovaksi, osaksi Kristuksen ruumista, jota nimitetään myös seurakunnaksi. (lisää…)

Mikä on seurakunta?

Mikä on seurakunta?

Seurakunta, mikä ihme se on? Nyky ihmiselle käsite seurakunta voi olla hyvinkin hämärä. Se on jotain, mikä liittyy kristilliseen uskoon. Seurakunta edustaa useimmille kirkkoa, joka järjestää lapsille muskareita, pitää yllä hautausmaita ja niitä vanhoja kivikirkkoja, joita suomen kylät ovat pullollaan. Seurakunta saattaa näyttäytyä byrokraattisena ja tavallisesta ihmisestä etäisenä organisaationa, jonka toimintaa voi käydä ihmettelemässä erinlaisissa piruntorjuntabunkkereissa. Tämänkaltaiset ajatukset ovat ymmärrettäviä, vaikkakin virheellisiä. Seurakunta ei ole julkisoikeudellinen yhteisö, joka maksaa palkaa niin piispalle kuin lastenohjaajallekin diakonaatista puhumattakaan. Seurakuntaa koskevia väärinkäsityksiä käsitellään myöhemmin omassa artikkelissaan, joten en mene asiassa nyt sen syvemmälle. Mikä seurakunta sitten on? (lisää…)

Pin It on Pinterest