Mitä Pyhä Henki tekee ja miksi?

Mitä Pyhä Henki tekee ja miksi?

Pyhä Henki on kuten olemme jo todenneet samaa laatua kuin Jeesus. Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona. Kolminaisuudessa eri persoonilla on eri tehtävä alue, eli virka. Isä on maailman luoja ja hän pitää kaiken yllä oman sanansa voimalla. Jeesus on poika, joka tuli maailmaan etsimään sitä, mikä katosi alkulankeemuksen aamuna, eli ihmistä, jonka Jumala loi alun perin omaksi kuvakseen. Jeesus tuli Jumalan karitsaksi, joka otti oman uhrinsa kautta pois maailman synnin. Pyhä Henki on pyhittäjä, jonka tehtävä on tehdä Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta henkilökohtainen kokemus jokaiselle ihmiselle. (lisää…)

Kuka Jumala on?

Kuka Jumala on?

Kuka Jumala on? Jos häntä siis ylipäätään on. Saatat olla liikkeellä otsikon kysymyksen kanssa etsien  vastausta kristilliseltä pohjalta. Kristinusko, kuten useimmat muistakin suurista maailmanuskonnoista on Jumalauskoa. Se perustuu uskoon Jumalan olemassaolosta. Kristinusko opettaa, että Jumala on iankaikkinen persoona, joka on, luonnut maailmankaikkeuden ja kaiken sen, mitä siinä on. Jumala on kaiken takana oleva alkuperäinen syy sille, miksi mitään on olemassa.

Raamattu kuvaa Jumalaa persoonallisena olentona, joka on luonnut kaiken ja pitää sen kaiken yllä. Puhuttaessa Jumalasta persoonallisena olentona on tehtävä kristinuskon kannalta erittäin tärkeä tarkennus. Kristillisen uskon mukaan Jumala on kolminaisuus, toisin sanoen yksi Jumala sisältäen kolme eri persoonaa, jotka ovat Isä, Poika (Jeesus)ja Pyhä Henki. Vaikka kolminaisuus onkin merkittävä osa kristillistä Jumala käsitystä, en paneudu siihen nyt kovinkaan syvällisesti, koska siitä asiaa käsitellään tarkemmin myöhemmin julkaistavassa artikkelissa.

(lisää…)

Pin It on Pinterest