Mikä on seurakunta?

Mikä on seurakunta?

Seurakunta, mikä ihme se on? Nyky ihmiselle käsite seurakunta voi olla hyvinkin hämärä. Se on jotain, mikä liittyy kristilliseen uskoon. Seurakunta edustaa useimmille kirkkoa, joka järjestää lapsille muskareita, pitää yllä hautausmaita ja niitä vanhoja kivikirkkoja, joita suomen kylät ovat pullollaan. Seurakunta saattaa näyttäytyä byrokraattisena ja tavallisesta ihmisestä etäisenä organisaationa, jonka toimintaa voi käydä ihmettelemässä erinlaisissa piruntorjuntabunkkereissa. Tämänkaltaiset ajatukset ovat ymmärrettäviä, vaikkakin virheellisiä. Seurakunta ei ole julkisoikeudellinen yhteisö, joka maksaa palkaa niin piispalle kuin lastenohjaajallekin diakonaatista puhumattakaan. Seurakuntaa koskevia väärinkäsityksiä käsitellään myöhemmin omassa artikkelissaan, joten en mene asiassa nyt sen syvemmälle. Mikä seurakunta sitten on? (lisää…)

Pin It on Pinterest