Usein kuulee sanottavan tai väitettävän, että kukin tulee uskollaan autuaaksi. Onko asia todellisuudessa niin? Ensin on kai määriteltävä sana autuas. Kyseessä on vanha suomalainen sana, joka tarkoittaa tosi onnellista. Autuus eli onnellisuus on ominaisuus, joka ei ole pohjimmiltaan kovinkaan monen uskomusjärjestelmän ytimessä, siksi autuus eli onnellisuus ei ole kaikenlaisen uskon tuotetta. Ilmastonlämpeneminen ja ydintuhon odotus eivät tee ketään niihin uskovaa autuaaksi, eli  tosi onnelliseksi.

Miten sitten on sellaisen uskon laita, jossa on kyse uskonnollisesta uskosta. Onnellisuus on siinä määrin venyvä ja subjektiivinen käsite, ettei ole ollenkaan epäiltävää, etteikö ihminen voisi kokea jonkinlaista onnea useammankin eri uskonnon piirissä. Kun asiaa tarkastellaan iankaikkisuus kysymyksenä ja näkökulmasta, muuttuu asia ratkaisevasti. Kuten olemme todenneet jo aiemmin, ei kaikki uskonnot edes pyri autuuteen kristillisessä mielessä. Tuskin kovinkaan moni meistä pitäisi tyhjiin raukeamista autuutena ja se on kuitenkin se, mitä esim Buddhalaisuus tavoittelee.

Väite, että kukin tulee uskollaan autuaaksi on absurdi ja sekä järjen että totuuden vastainen. Usko johonkin ei itsessään tuota tai takaa autuutta.

Autuaaksi tuleminen on syvästi kiinni uskon kohteesta ja sisällöstä. Kuten totesimme, ei esimerkiksi katastrofiusko ole kovinkaan onnellinen uskon sisältö tai kohde. Jotta usko voisi olla autuuttavaa, tulisi uskon kohteen olla sellainen.

Kristillisen uskon kohteena on Jumalan pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa valmistama pelastus. Kohde, eli Jeesus itse opettaa autuudesta. Autuaita ovat esimerkiksi rauhan tekijät, sillä heitä pitää Jumalan pojiksi kutsuttaman. Autuas, eli onnellinen on kristillisen käsityksen mukaan sellainen ihminen, joka on kokenut elämässään todeksi Jumalan muuttavan ja pelastavan rakkauden.

Vastauksena otsikon kysymykseen voisimme todeta tiivistetysti, että väite ei pidä paikkansa, koska on olemassa valtava määrä uskoa, joka tekee uskovansa onnettomaksi, pelokkaaksi tai jopa mieleltään sairaaksi.

Viimekädessä on mieletöntä ajatella sellaista uskoa autuuttavana, joka ei sisällä myös pelastusta iankaikkiseen elämään. Iankaikkinen elämä on kuitenkin tarjolla meille vain yhdenkaltaisen uskon kautta, nimittäin uskon Herraan Jeesukseen Kristukseen. Meillä ei ole muuta tietä, ei pelastukseen eikä autuuteen.

Pin It on Pinterest

Share This