Vastaako Jumala rukouksiin aina, kun rukoillaan? Jos ei, niin miksi ja mistä tietää, minkälaisiin rukouksiin Jumala vastaa? Jos rukousten kuuleminen on epävarmaa, niin kannattaako siihen ylipäätään sitten uhrata energiaansa? Kysymyksiä on monta, vastauksia yksi ja se on Jeesus Kristus, eli siis kyllä. Voidaksemme rukoilla tavalla, joka tulee myös kuulluksi meidän on tunnettava ne reunaehdot, jotka Raamattu itse asettaa rukousten kuulemiselle.

On vain yksi rukous, johon Jumala vastaa aina. Se on rukous, jossa särjetty sydän huutaa Herransa puoleen saadakseen syntinsä anteeksi. Kun ihminen tekee parannusta niin kuin Raamattu opettaa, niin Jumala vastaa aina. Muiden asioiden kohdalla voi olla joskus toisin.

Usko ja kuuliaisuus

Jeesus asettaa rukousten kuulemiselle kaksi perusehtoa. Uskon ja kuuliaisuuden. Hän opettaa, että meidän on uskottava jo saaneemme ennen kuin edes pyydämme, jotta rukouksemme tulisivat vastatuiksi. Toisaalta hän asettaa ehdottomaksi edellytykseksi sen, että me pysymme hänessä ja hän meissä. Meidän on siis elettävä uskon kuuliaisuudessa ja Jeesuksen yhteydessä. Jos me erkaannumme Jeesuksesta, tavalla tai toisella, niin kanava, jonka kautta rukouksemme nousevat Isän eteen, katkeaa ja taivas muuttuu vaskeksi.

Mark. 11:24. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.

Hebr. 11: 1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.

Hebr. 11: 6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Joh. 15:  7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

Ihmissuhteiden vaikutus rukouksen kuulemiseen

Meidän on myös elettävä rauhassa lähimmäisiemme kanssa. Tämä koskee erityisesti puolisoita, kenellä sellainen on. Pietari opettaa yksiselitteisesti, ettei kukaan, joka kohtelee puolisoaan kaltoin voi säilyttää oikeaa suhdetta Jumalaan. Ihminen, joka harrastaa kotiväkivaltaa on hengellinen narri ja näyttelijä, jos luulee voivansa tulle Herran läsnäoloon teeskentelemään hurskasta levitettyään ensin ympäristöönsä pahaa oloa, riitaa ja rauhattomuutta puhumattakaan varsinaisesta fyysisestä väkivallasta.

1. Piet 3: 7. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

Vanhan testamentin puolella on profeetta Jesajan kirja, joka kertoo meille, ettei Jumalan käsivarsi ole lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, mutta meidän pahat tekomme saavat aikaan sen, että Jumala sulkee korvansa meidän pyynnöiltämme. Jumala ei siunaa syntiä. Vaikka meidän mielestämme olisikin vähintäänkin kohtuullista että Jumala varjelisi meidät niin ryyppyreissulla kuin vieraissa käydessäkin, niin hän ei ole luvannut missään tehdä niin. Me voimme itse estää elämällämme taivasta siunaamasta meitä. On muistettava, että Jumala ei ole ainoastaan rakkaus, vaan myös pyhä, vanhurskas ja täynnä totuutta.

Pin It on Pinterest

Share This