Miten voin tulla uskoon? Kas siinäpä kysymys. Joidenkin mielestä sellainen uskoon tulo on vallan tarpeetonta, varsinkin jos ihminen on kastettu ja konfirmoitu kirkon jäsen. Heidän mukaansa kaste kantaa taivaaseen. Näkemys, jonka mukaan sakramenteista osalliseksi tuleminen välittää pelastuksen, riippumatta siitä, uskooko ihminen vai ei edes Jumalan olemassaoloon, on sakramentalismiksi nimitetty harhaoppi, joka ei pohjaudu Jeesuksen eikä Raamatun opetuksiin.

Uskoon tulo, parannuksen teko tai ratkaisun tekeminen kuten ihmiset sanoittavat kokemustaan on pohjimmiltaan lahja. Se ei ole ihmisen oma teko siten, että me voisimme valita, kuten maitokaupassa kevyt- tai täysmaidon väliltä, ihan sen mukaan miltä sillä hetkellä sattuu tuntumaan. Pelastus on Jumalan teko. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että he eivät valinneet Jeesusta, vaan Jeesus valitsi heidät. Aivan siis riippumatta siitä, miten opetuslapset itse kokivat asian. Jumalan valinta ja sitä seuraava kutsumus on avain pelastumiseen.

Joh 15: 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi.

Matt 19: 24. Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”
25. Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: ”Kuka sitten voi pelastua?”
26. Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista”.

 

Miten ihminen sitten voi pelastua eli tulla uskoon?

Vaikka pelastus eli uskoon tulo ei olekaan ihmisen oma teko, eikä hänen päätettävissään, niin me voimme kuitenkin tehdä asiassa oman osamme. Kun me koemme Jumalan, kutsuvan tavalla tai toisella meitä yhteyteensä, me voimme valita sen, miten reagoimme eli vastaamme kutsuun. Me voimme hylätä sen tai ottaa vastaan. Vastaanottamisessa tärkeintä on lakata vastustamasta Jumalan kutsua.

2. Kor 5: 18. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.
19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

 

Kun Pyhä Henki aloittaa työnsä ihmisen pelastamiseksi, niin hän vaikuttaa ihmisessä tavalla tai toisella ymmärrystä siitä, että ihminen tarvitsee elämäänsä apua, jota ei voi saada ihmiseltä. Pyhä Henki herättää ihmisessä tarpeen, johon ihminen ei voi vastata. Tuo tarve voi olla esimerkiksi synnintunto.

Jos koet tarvetta kysellä Jumalan olemassaolon ja hänen apunsa perään, niin voit rukoilla hyvin yksinkertaisesti omin sanoin. Voi pyytää rukouksessa Jeesusta pelastamaan sinut ja antamaan syntisi anteeksi. Jos koet vaikeaksi lähestyä Jumalaa, voit pyytää jotain tuntemasi uskovaa avuksi tai mennä seurakuntaan ja pyytää rukousapua. Jokainen joka vilpittömin sydämin lähestyy Herraa, saa kokea, miten Jumalan sana on edelleenkin totta ja jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä pelastuu.

Room 10: 11 Kirjoituksissa sanotaan: ”Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.” 12 Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. 13 Onhan kirjoitettu: ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”

Jeesus lähestyy jokaista meistä jossain vaiheessa, jos otamme hänet vastaan, niin hän antaa itse meille voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.

Joh 1: 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

Jumala kutsuu jokaista

Jeesus kutsuu jokaista ihmistä: “ käänny, tee parannus ja usko evankeliumi” ja jokainen, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Lahjaksi me olemme saaneet Jumalan armon ja sen mukana kaiken sen, mikä kuuluu pelastukseen. Tärkeintä on tunnistaa kutsu ja vastata siihen, myönteisesti. Pienoisevankeliumiksi nimetty paikka kuvaa asiaa seuraavalla tavalla:

Joh 3:14. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15. että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

 

Artikkelia on muokattu 24.11.2017 selkeytttämällä joitain ilmaisuja.

Pin It on Pinterest

Share This