Miten voin tunnistaa milloin Pyhä Henki toimii tai on läsnä? Pyhän Hengen tunnistaminen on välttämätöntä, mikäli uskova haluaa välttää väärin henkien vaikutuspiiriin ajautumisen ja sitä kautta pahimmillaan seuraavan eksymisen Jumala yhteydestä. Pyhän Hengen toiminnalle on tunnusomaista se, että Henki korottaa aina Jeesusta Kristusta. Pyhä Henki tunnustaa ja korottaa Jeesusta sellaisena kuin me löydämme hänet Raamatun sivuilta. Mikäli henki markkinoi Jeesusta, joka ei ole yhdennäköinen sen Jeesuksen kanssa, joka esiintyy evankeliumien teksteissä, on henki jokin muu kuin Jumalan Pyhä Henki.

Joh 16: 13 Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. 14 Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. 15 Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. 16 Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen.”

Pyhä Henki osoittaa meille, että tämä maailma on väärässä. Hän osoittaa meille todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synti on siinä, että me emme usko Jeesukseen. Tämä on Pyhän Hengen työn varma tuntomerkki: synnintunto, joka pakottaa ihmistä turvautumaan Jeesukseen Kristukseen. Eikä mihin tahansa Jeesukseen, vaan siihen Nasaretin mieheen, joka kuoli Golgatalla meidän syntiemme takia. Pyhä Henki osittaa meille Jeesusta aina, silloinkin, kun hän nuhtelee meitä synnistä.

Pyhä Henki vaikuttaa läsnäolollaan joko synnin- tai rauhan tuntoa, riippuu kokijan omasta sieluntilasta. Synnintunto tulee niille, joiden elämässä on ratkaisematonta syntiongelmaa, kuten se, etteivät he ole alkuunkaan vielä antaneet elämäänsä Herran hallintaan. Ongelma voi olla myös siinä, että synti on niin rakas, ettei siitä malttaisi luopua. Pyhä Henki myös varoittaa uskovaa kiusauksen keskellä ja vahvistaa häntä vastustamaan syntiä. Toisaalta Pyhä Henki on Jumalan rauhan Henki, joka tuo meille rauhan ja vapauden kun elämme oikeassa suhteessa Jumalaan. Jumalan Henki luo läsnäolollaan rauhaa ja hyvää järjestystä. Missä Pyhä Henki saa hallita siellä ilmenee rauha ja vapaus. Ihmisillä on tilaa hengittää ja elää aidosti pyhää elämää.

Aito Pyhän Hengen toiminta tuo uskonelämän keskipisteeseen Jeesuksen Kristuksen. Pyhä Henki on suorastaan mustasukkainen siitä, etteivät muut asiat pääse himmentämään Jeesuksen kirkkautta. Pyhän Hengen vaikutus ilmenee siis aina Kristuskeskeisyytenä, ei synti- menestys- tai minkään muunkaan asian keskeisyytenä. Pyhä Henki on kaikessa sitoutunut kirjoitettuun Jumalan sanaan. Hän ei ole koskaan kyseenalaistamassa Jumalan sanan totuutta. Kaikki sellainen toiminta, joka riisuu Raamatun arvovaltaa Jumalan sanana on jostain muusta hengestä kuin Pyhästä Hengestä.

Pyhä Henki on sitoutunut totuuteen, koska hän on totuuden Henki, eikä siunaa valhetta. Hän pyrkii johdattamaan uskovan kaikkeen totuuteen ja tekemään ihmisistä totuudellisia. Pyhän Hengen voi siis tunnistaa ainakin seuraavista seikoista. Hän kirkastaa Jeesusta, osoittaa todeksi synnin, sitoutuu Jumalan kirjoitettuun sanaan ja johdattaa uskovat kaikkeen totuuteen. Kaiken tämän hän tekee rauhassa ja hyvässä järjestyksessä Kristuskeskeisesti synnyttäen uskovassa pyhyyttä, joka kelpaa Isälle.

 

Pin It on Pinterest

Share This