Kolminaisuusoppi on kristinuskon keskeinen käsite ajateltaessa sitä, miten kristinusko ymmärtää Jumalan. Ajatus Jumalasta kolmiyhteisenä saattaa olla hämmentävä, koska meidän järkemme haukkaa tyhjää yrittäessään ymmärtää jotain, joka on samaan aikaan kolme erillistä persoonaa ja kuitenkin yksi Jumala. Kristinusko on kaikesta huolimatta ehdottoman monoteistinen uskonto. Tosin jotkut, kuten ykseyshelluntailaiset väittävät muuta, koska eivät ymmärrä kolminaisuutta muuten kuin kolmen erillisen Jumalan ryhmänä, vrt mormonismi.

Yksinkertainen määritelmä

Kolminaisuusoppi voidaan määritellä yksinkertaisesti seuraavalla tavalla: kolminaisuudessa on kyse siitä, että yksi Jumala toimii kolmen eri persoonan kautta samanaikaisesti. Yksi ja sama Jumala ilmaiseen itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä siten, että nuo persoonat ovat aktiivisia samanaikaisesti kunkin toimiessa oman virkansa mukaisesti.

Eri persoonilla on eri tehtävät

Isä on maailman luoja ja ylläpitäjä, Poika eli Jeesus on maailman syntien sovittaja, voideltu vapauttaja ja Pyhä Henki on pyhittäjä, joka käyttää koko kolmiyhteisen Jumalan auktoriteettia maan päällä. Poika on yhtä Isän kanssa ja Henki lähtee heistä molemmista. Kullakin persoonalla on siis oma virkansa eli tehtäväalueensa. Näissä kolmessa persoonassa toimii yksi ja sama Jumala, joka on Raamatun mukaan rakkaus.

Joh 1: 1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Matt 3: 16. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.
17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”.

 

Kuten edellä olevasta voi huomata, toimivat kaikki kolme Kolmiaisuuden persoonaa yhdessä. Jeesuksen kasteessa on läsnä Isä, joka puhuu, Henki joka laskeutuu kyyhkysen muodossa ja Poika, josta Isä antaa hyvän todistuksen: ”Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt”. Sama kolminaisuus toimi myös Vanhan Testamentin ajassa. Kuten käy ilmi jo luomiskertomuksesta, jossa Jumala sanoo:

1. Moos 1: 26. Ja Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat”.

Sananlaskuissa jopa kysytään Jumalan pojan nimeä.

Sananl. 30: 4. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

Israelin uskontunnustukseksi muodostuneessa 5. Mooseksen kirjan julistuksessa: ”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi”. käytetty sana yksi (Echad) tarkoittaa yhtä, joka koostuu osista.

Pin It on Pinterest

Share This