Onko Pyhä Henki persoona? Kas siinäpä kysymys. Äkkiseltään tuntuisi, ettei aihetta ole oikeastaan edes tarvetta käsitellä. Olemme kaikki niin yksimielisiä asiasta. Olen käsitellyt jo aiemmin kysymystä siitä, kuka Pyhä Henki on? Tuossa tekstissä sivuttiin myös kysymystä Pyhän Hengen persoonasta. Käytäntö on osoittanut, että vaikka Pyhästä Hengestä puhutaan paljon ja hänen uskotaan olevan persoona, niin siitä huolimatta Hänen persoonansa tulee kiellettyä tai latistettua käytännön uskonelämän alueella. Rakas kansankirkkomme opetus on liukunut jossain määrin suuntaan, jossa Pyhän Hengen persoona myönnetään teologisesti, mutta kielletään käytännössä. Näin tehdään aina kun opetetaan, että Pyhä Henki vaikuttaa vain sanassa ja sakramenteissa. Pieni apusana “vain” siirtää opin teologisesti samaan leiriin vartiotorniseuran opetuksen kanssa.

 Mikä on persoona ?

 Ensinnäkin on hyvä selvittää mikä on persoona. Me käytämme sujuvasti ilmaisua persoona, vaikka kyseisen sanan määrittely on melko vaikeaa jopa hataraa. Etsin internetistä persoonan määritelmää. Löysin monia epämääräisiä yrityksiä määritellä persoonan. Selkein määritelmä jonka löysin on wikisanakirjan määritelmä: tietoinen ja tarkoituksellisesti toimiva olento.

Kreikankielen, eli Raamatun alkukielen mukaan persona on näyttelijän naamari. Kyseessä on siis se, kuva meistä, minkälaisena muut näkevät meidät. Kun puhutaan Jumalan kolminaisuudesta ja kolmesta persoonasta on siis kyse kolmesta eri tavasta, joiden kautta Jumala näyttäytyy meille, toimii meidän keskuudessamme. Meidän näkökulmastamme kaikki kolme eri persoonaa ovat tietoisia ja tarkoituksellisesti toimivia olentoja. Kyseessä on siis Jumalan itse valitsema tapa ilmaista itsensä ihmiskunnalle Isänä ja Poikana eli Jeesuksena ja Pyhänä Henkenä samanaikaisesti.

Mitä me voimme tietää Jumalasta?

Me emme kykene ymmärtämään Jumalaa muuten kuin hänen oman ilmoituksensa kautta. Muunlaisen tuntemisen tavoitteleminen on filosofisesti perusteetonta. Voimme siis tietää Jumalasta vain sen, mitä hän itse haluaa ilmoittaa meille. Meidän on tyydyttävä siihen. Mikäli annamme uteliaisuutemma ajaa itsemme rajan yli arvailemaan arvaamatonta, niin päädymme oman järkemme luoman illuusion ytimeen, jossa totuus pakenee meitä kangastuksen lailla aina seuraavan oivalluksen taakse.

Miten Jeesus kuvaa Pyhää Henkeä, entä Raamattu?

Raamattu kuvaa Jeesuksen omin sanoin Pyhää Henkeä tavoilla, joiden mukaan Hän on tietoinen ja tarkoituksellisesti toimiva olento.

Joh 16:13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.

16: 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion

Joh 14: 26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Myös muu Raamattu puhuu Pyhästä Hengestä:

Luukas 2: 26. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.

Ap.t. 1: 16. ”Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen.

Ap.t. 5:3. Mutta Pietari sanoi: ”Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?

Ap.t. 7: 51. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä – niinkuin teidän isänne, niin tekin.

Ap.t. 13: 2. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: ”Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.”

Kuten voimma havaita esillä olleista Raamatun paikoista Pyhä Henki ei ole siis persoonaton sähkövirran kaltainen voimavaikutus. Hän on tunteva ja toimiva. Hänellä on tahto, jota hän toteuttaa oman virkansa mukaisesti ja rajoissa. Pyhä Henki on Immanuel, Jumala meidän kanssamme, toinen samanlainen, Jeesuksen kaltainen. Pyhä Henki on persoona ja sitä sietää juhlia. Koska Pyhä Henki on persoona, me voimme kokea hänen rakastavaa läsnäoloaan ja saada lohdutusta siitä tosiasiasta, että hän on kanssamme joka hetki ajan loppuun asti.

Pin It on Pinterest

Share This